backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Vaříme s "Justinem"

27.09.2018

Dnešní den byl pro naši školu významný.

Statutární město Pardubice se zapojuje do celostátního projektu s názvem „Krajská centra sdílení dobré praxe v českých školních jídelnách“, jehož hlavním iniciátorem je Asociace školních jídelen ČR (AŠJ ČR) a partnerem je naše škola Benešovka a Krajská hygienická stanice Pardubického kraje.

Byli jsme poctěni návštěvou významných osobností - Mgr. Jakub Rychtecký (náměstek primátora), Mgr. Michal Malát (prezident AŠJ),MUDr. Dagmar Švadlenková (ředitelka KHS). Nejdůležitější osobou byl světoznámý anglický kuchař Justin Armstrong, který působil v restauracích oceněných Michelinskými hvězdami.

Hvězdami však byli i naši žáci z devátých ročníků, kteří si vyzkoušeli pod vedením mistra kuchaře servírování a obsluhu 30 hostů, mezi nimiž byli vedoucí školních jídelen. Pokrmy, které Justin navařil nebylo běžným jídlem pro žáky škol, jednalo se o čtyřchodové menu s netradičními ingrediencemi.

Justin Armstrong tímto poděkoval všem zaměstnancům školních jídelen za jejich práci. Z naší cvičné kuchyňky byl unešen.

Děkuji našim deváťákům za perfektní vystupování a anglickou komunikaci s Justinem.

Jičínská Ema

Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"
Vaříme s "Justinem"