backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Volby do školské rady

20.11.2020

Vážení rodiče,

končí tříleté funkční období členů školské rady. Dle ustanovení § 167 Školského zákona 561/2004 Sb. budou na naší škole dne 11. 1. 2021 při konzultačním odpoledni konat volby do školské rady, v případě nepříznivé koronavirové situace se uskuteční on-line.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

  1. Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel.
  2. Dva členy školské rady volí pedagogičtí pracovníci.
  3. Dva členy školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků.

 

Abychom mohli sestavit hlasovací lístky s kandidáty na člena Školské rady při ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590, žádáme Vás o návrhy na kandidáty do školské rady z řad rodičů. Návrhy na kandidáty z řad rodičů případně svůj zájem zasílejte třídnímu učiteli do 4. prosince 2020 (uveďte jméno a příjmení kandidáta, jméno a příjmení jeho dítěte chodící do naší školy).

Mgr. Ema Jičínská, ředitelka školy