backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

VYDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

26.06.2020

     Dnešní předávání vysvědčení probíhalo na naší škole velmi netradičně.

     Vzhledem k nedokončeným opravám po ještě neskončené rekonstrukci školy (muselo být uzavřeno 2. patro) i vzhledem k nepřízni počasí byli žáci druhého stupně rozmístěni do odborných učeben (biologie, hudebna, matematika, PC učebny,…)

     Učitelé vyzvedli žáky před školou, po dezinfekci je odvedli na určené místo.

     Ve velké tělocvičně proběhlo rozloučení vedení školy a třídních učitelů s 9. A i 9. B.  Po úvodních proslovech paní ředitelky a paní zástupkyně obdrželi žáci pamětní listy a šerpy. Dobrou náladu nezkazilo ani přerušení elektrické energie. Nakonec i přes všechny zvláštní okolnosti ukáplo mnoho slziček.

    Hezké prázdniny, zdraví a pohodu v následujících dnech přejí učitelé z Benešovky.

I. Dražková