backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Výsledky přijímacího řízení do 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

03.05.2019

K talentovým zkouškám se v letošním školním roce přihlásilo 34 žáků. Bohužel jsme nemohli vyhovět všem zájemcům, přestože děti byly velmi šikovné a jejich výsledky vyrovnané. 
    Přijatí žáci:          
    ST/2019/01 ST/2019/17        
    ST/2019/03 ST/2019/18        
    ST/2019/04 ST/2019/20        
    ST/2019/05 ST/2019/21        
    ST/2019/06 ST/2019/22        
    ST/2019/07 ST/2019/23        
    ST/2019/08 ST/2019/24        
    ST/2019/09 ST/2019/25        
    ST/2019/11 ST/2019/26        
    ST/2019/12 ST/2019/27        
    ST/2019/13 ST/2019/29        
    ST/2019/14 ST/2019/30        
    ST/2019/15 ST/2019/31        
    ST/2019/16 ST/2019/32        
Dva žáci budou konat talentové zkoušky v náhradním termínu. V případě, že jste se rozhodli přespoupit na jinou základní školu, dejte nám vědět, abychom uvolněné místo mohli nabídnout žákům, kteří se umístili pod čarou.
Všem děkujeme za účast a gratulujeme přijatým žákům.      
               
3.5.2019       Mgr. Jičínská Ema    
        ředitelka školy