backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zahájení školního roku 2020/2021

24.08.2020

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,

v úterý 1. 9. 2020 zahájíme slavnostně po ukončené rekonstrukci školní rok 2020/2021.

 Program pro 1. ročníky:

 • slavnostní přivítání před budovou školy v 8,00 hodin
 • třídní učitelky si odvedou děti i rodiče (maximálně 2 doprovázející osoby) do svých tříd, kde si rodiče budou moci své děti fotit
 • seznamovací aktivity dětí a třídních učitelek ve třídě, v této době vychovatelky ŠD předají rodičům potřebné informace v jiné třídě
 • poté ve třídě zůstanou děti s paní vychovatelkou a třídní učitelky předají v této době informace rodičům
 • děti, které nepůjdou 1. září do školní družiny, si rodiče odvedou domů a ostatní děti si převezmou paní vychovatelky

Program žáky 2. – 9. ročníků:

 • v 9,00 hodin budou žáky vyzvedávat před školou jejich třídní učitelé
 • tento den nepůjdou žáci do šatny
 • v 10 hodin odvedou žáky před školu třídní učitelé

Stravování:

 • obědy se budou vydávat od 10,00 do 11,30 hodin
 • pokud na oběd nepůjdete, nezapomeňte si ho odhlásit
 • pokud máte nové pardubické karty, musíte se zastavit ve školní jídelně, kde vám je paní vedoucí školní jídelny aktivuje ve dnech 24. -  31. 8.  v čase 8.00 - 12.00.

Školní družina:

 • provoz družiny zahajujeme od 1. 9. od 6.00 do 17.00 hodin

Organizace vyučování ve dnech 2. 9. až 4. 9. 2020:

 • informace budou žákům předány 1. 9. 2020
 • zájmové kroužky budou probíhat dle epidemiologické situace od října 2020, jejich nabídka bude upřesněna ve Školním zpravodaji
 • z důvodu malování suterénu školy po rekonstrukci nebudou žáci tento týden chodit do šaten

 

Od středy 2. 9. nesmějí rodiče z hygienických důvodů vstupovat do prostor školy. Žáky 1. ročníků budou v měsíci září před školou vyzvedávat jejich třídní učitelé a po 8 hodině společně chodit do budovy. V případě potřeby si zákonní zástupci předem telefonicky domluví schůzky s pedagogickými pracovníky. Místo setkání bude určeno. Bez předchozí domluvy s vyučujícím není vstup do školy povolen.

 

Za všechny zaměstnance přejeme klidný průběh školního roku.

 

Vedení školy