backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Zápis do 1. ročníku 2021/2022 - aktuality

06.04.2021

Zápis bude probíhat on-line formou pomocí webové aplikace https://zapisyzs.pardubice.eu/.

Tato aplikace bude zpřístupněna od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021.

Vyplněné a vytištěné přihlášky, společně s kopií rodného listu a doložení bydliště doručte do příslušné ZŠ osobně (8 – 14 hodin), poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem nebo můžete vhodit do schránky u hlavního vchodu školy v týdnu od 19. do 23. 4. 2021. V případě vhození do schránky vás budeme druhý pracovní den informovat emailem o doručení.

Při vyplňování žádostí o přijetí vyplňujte školy v pořadí dle vašich priorit, v případě zájmu o sportovní třídu vyberte označení Sportovní třída nebo dopište do pravého horního rohu žádosti. Zda a kdy se budou konat talentové zkoušky budou zákonní zástupci informovaní později.

Žáci, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky, se musí podat žádost o přijetí znovu.

Více informací na www.benesovka.cz v sekci Pro rodiče a děti – zápis do 1. tříd.

 

Zápis do 1. ročníku 2021/2022 - aktuality