backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

ŠKOLNÍ DOCHÁZKA OD 25. 5. 2020

20.05.2020

Zdravím rodiče a děti z áčka! smiley

 

     Jsou tu očekávané informace k dobrovolnému nástupu do škol od 25. 5. 2020. Naše 2.A  je v jedné neměnné skupine a budeme v naší kmenové třídě pod mým vedením dopoledne a pod dohledem paní vychovatelky Blanky Nadrchalové v odpoledním programu. 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOL OD 25. 5. 2020

 

Sraz:  

- před školou a v 8:10 odcházíme SPOLEČNĚ do naší třídy 
- místo srazu je totožné jako při odchodech na internát 
- nepřicházejte prosím před školu dříve než ve stanovený čas
NEZAPOMEŇTE v pondělí 25. května přinést vyplněné a podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

https://www.benesovka.cz/sites/default/files/estn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD.pdf
 
- do školy je od 25. 5. 2020 rodičům vstup zakázán
 

Každé dítě bude mít s sebou:

- 2 roušky (každý den čisté) a sáček na jejich uložení.

- učíme se podle stávajícího rozvrhu (bez tělesné výchovy)

 

Po ukončení dopoledního programu v 11:40hod.:

- děti , které jdou domů, přivedu před školu

- paní vychovatelka odvádí děti na oběd a na odpolední program

- způsob vyzvedávání dětí z odpoledního programu zveřejní na stránkách tříd v nejbližších dnech vedoucí vychovatelka paní Monika Dudychová

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA BUDE ZACHOVÁNA

 

- i nadále zůstane zachován systém zadávání "domácí školy", videohovory i společné tréninky (dle zájmu)

 

 

VYZVEDNUTÍ OSOBNÍCH VĚCÍ

Ve čtvrtek 21. 5. anebo v pátek 22. 5. se v době mezi 8:30 až 11:30 hod. můžete zastavit pro věci svých dětí, které NENASTUPUJÍ do školy. Věci jsou uložené v naší třídě. Zeptejte se prosím dětí, jaké mají úložné boxy na výtvarné potřeby (ať je poznáte... :) )

Ostatní děti si tělocvik a "intrové" bačkory odnesou v pondělí.

 

Oficiální informace k aktuálnímu dění z webu naší školy najdete zde:

https://www.benesovka.cz/uskutecnene-akce/pokyny-k-nastupu-zaku-1-stupne https://www.benesovka.cz/uskutecnene-akce/hodnoceni-prospechu-chovani-za-2-pololeti-20192020

 

 
Michaela Doubravová
ŠKOLNÍ DOCHÁZKA OD 25. 5. 2020