backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

POKYNY K NÁSTUPU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

19.05.2020

POKYNY K NÁSTUPU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ

Vážení rodiče, milí žáci,

Nejprve bychom vám chtěli poděkovat a ocenit vaši spolupráci při zajišťování výuky v této nelehké době. Od pondělí 25. 5. Usednou někteří žáci opět do školních lavic, ostatní budou pokračovat v distanční výuce v domácím prostředí.

Žádáme zákonné zástupce žáků, kteří do školy 25. 5. nenastoupí, aby si vyzvedli ve škole věci svých dětí v pátek 22. 5. od 8 – 12 hodin. Pokud vám čas nevyhovuje, domluvte se na předání s třídním učitelem tak, aby bylo předání věcí v době, kdy ve škole již nejsou jednotlivé skupiny. Děkujeme za pochopení.

 Školní skupiny čeká výuka za přísných hygienických podmínek:

 1. Před vstupem do školy si žáci budou dezinfikovat ruce pod dohledem vyučujícího.
 2. V každé třídě bude tekuté mýdlo, papírové ručníky a bezoplachové dezinfekční prostředky.
 3. WC budou vybaveny tekutým mýdlem, elektrickými sušáky na ruce.
 4. Šatna do školní jídelny bude vybavena tekutým mýdlem a papírovými ručníky, ve vstupu do školní jídelny bude bezoplachový dezinfekční prostředek.
 5. Často používané povrchy (kliky, spínače světel, desky lavic) se budou denně dezinfikovat.
 6. Všechny používané místnosti budou uklízeny dezinfekčními prostředky alespoň jednou denně.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

 1. Dne 25. 5. každý žák před vstupem do budovy školy odevzdá svému určenému vyučujícímu ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s datem 25. 5. 2020. Bez něj nebude žák vpuštěn do školy. Žák musí být před školou v určený čas, pozdní příchod není možný.
 2. Nástup žáků bude podle ročníků:           1. ročník              8:00

2. ročník              8:10

3. ročník              8:20

4. ročník              8:30

5. ročník              8:40

                Neposílejte své děti dříve, aby se skupiny nemísily!

 1. O zařazení žáků do skupin, přesných časech konce výuky a času na oběd vás bude informovat třídní učitel na webových stránkách třídy. Skupiny budou po celou dobu konce školního roku neměnné v době dopolední i odpolední činnosti.
 2. Žáci nebudou využívat prostory šaten a tělocvičen, žáci se budou přezouvat v učebně.
 3. Každý žák bude mít 2 roušky a sáček na jejich odkládání.
 4. Rodiče mají přísný zákaz vstupu do budovy školy!
 5. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupiny, v případě nepřítomnosti žáka je zákonný zástupce povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti.
 6. Rozvrh hodin neplatí, o náplni si rozhodne vyučující.
 7. Pro žáky, kteří se nebudou účastnit výuky ve škole, bude pokračovat výuka na dálku.
 8. Školní stravování bude zajištěno tak, aby v prostoru školní jídelny byly pouze vždy odděleně jen dvě skupiny žáků.
 9. ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST:

Z důvodu velkého počtu skupin můžeme zajistit odpolední zájmovou činnost pouze pro 6 skupin. Z tohoto důvodu budeme odpolední činnost zajišťovat pouze žákům 1. a 2. ročníku!

Odchod žáků bude možný v těchto časech: v 14:00 hodin (po návratu ze hřiště) nebo v 15:30 hodin

Žáky budeme odvádět po dopolední i odpolední činnosti po skupinách před školu.

Mgr. Jičínská Ema, ředitelka školy