backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí 2019/2020

19.05.2020

Principy hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/2020 jsou v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020. viz příloha

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bude vyjádřeno klasifikačním stupněm (známkou).

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 se bude řídit těmito principy:

-  základem klasifikace 2. pololetí budou známky z období, kdy žák řádně docházel do školy

 - podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

-  podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

-  podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)

-  vyučující zohlední například: snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů, samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky, případně další podklady, zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném nejen na informační technologie

- klasifikace za 2. pololetí vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám vzdělávání by neměla být horší než v předchozím pololetí

 Zameškané hodiny se počítají pouze do data 11. 3. 2020, distanční forma se nezapočítává.

Dobrovolná výuka prozatím 1. stupně proběhne od 25. 5. do 25. 6. (26. 6. vysvědčení, 29. a 30. 6. bude ředitelské volno).

Předání vysvědčení pro nenastupující žáky bude upřesněno dle vyvíjející se situace. 

 

Mgr. Jičínská Ema, ředitelka školy