backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Uskutečněné akce

12.01.2021

Vážení rodiče,

ze zákonných zástupců žáků byli zvoleni do Školské rady při Základní škole Pardubice, Benešovo náměstí 590  na období 2021 - 2023 paní Mgr. Vendula Horálková a pan Mgr. Martin Skřivánek.

Děkujeme všem, kteří jste se voleb zúčastnili.

 

08.01.2021

Vážení rodiče,

dne 11. 1. 2021 během třídních schůzek (1. stupeň od 16 hodin, 2. stupeň od 17 hodin) proběhnou volby do Školské rady při ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 590. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhnou on-line. Hlasování bude zpřístupněno v pondělí 11. 1. od 16.00 do 22.00 hodin. Za každého žáka je možné odevzdat jeden hlas, ...

28.12.2020

   

Vážení rodiče, milí žáci,

v pondělí 4. 1. 2021 nastupují do školy 1. a 2. ročníky. Výuka bude dle rozvrhu....

16.12.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT vyhlásilo z důvodu probíhající epidemie ve dnech 21. a 22. 12. 2020 dny volna. Škola bude od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021 uzavřená. Školní jídelna nevaří, obědy budou automaticky odhlášené. Vratky za školní družinu za dny, kdy byly školy zavřené, budou zasílané na osobní účty těm, kdo měli zaplacený poplatek do konce školního roku,...

24.11.2020

Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 30. listopadu se vrací do školy všichni žáci 1. stupně a žáci 9. ročníků.

Pro žáky 6. – 8. ročníků je povinná výuka v režimu rotační výuky, tj. střídání celých tříd po týdnu.

V pondělí 30.11. přijdou do školy žáci 6. ročníků a žáci 7. A třídy. Žáci 7. B a 8. ročníků se...

20.11.2020

Od 19. 11. vydáváme žákům, kteří mají distanční výuku nebo jsou první den v nemoci, obědy do polystyrenových menu boxů a polévku do  kelímku. Je vhodné, aby pro přenos měli tašku. Nezapomeňte na pardubickou kartu!

Iveta Hronová, vedoucí jídelny

20.11.2020

Vážení rodiče,

končí tříleté funkční období členů školské rady. Dle ustanovení § 167 Školského zákona 561/2004 Sb. budou na naší škole dne 11. 1. 2021 při konzultačním odpoledni konat volby do školské rady, v případě nepříznivé koronavirové situace se uskuteční on-line.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům...

18.11.2020

Vážení rodiče,

ranní družina bude. Žáky si budou vyzvedávat vychovatelky před školou ve stanovené časy: 6.00, 6.30 a v 7.00. Třídy 2. A a 2. B budou v budově školní družiny, ostatní třídy ve svých kmenových učebnách v budově školy.

Jičínská Ema, ředitelka školy

16.11.2020

Ve středu 18. 11. nastupují do školy 1. a 2. ročníky. Výuka bude dle rozvrhu. Obědy mají tito žáci automaticky přihlášené. Pokud žák nenastoupí, omluvte ho třídnímu učiteli a oběd si odhlašte pře www.strava.cz.

Žáky bude před školou vyzvedávat třídní učitel, při vstupu do školy budou dezinfikovat ruce.

Ranní školní družina...

02.11.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že jsou školy nadále zavřené, bude výuka probíhat od úterý 3. 11. následujícím způsobem.

Žáci obou stupňů mají stanovený přesný rozvrh online hodin pomocí videokonferencí, další výukové hodiny jsou nastaveny asynchronně, práce bude zadávána do Teamsů. Rozvrhy jsou v příloze. Většina hodin je nastavena podle původního rozvrhu a budou...