backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Uskutečněné akce

04.05.2020

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

Naše škola nabízí...

28.04.2020

Z důvodu  uzavření škol se talentové zkoušky do 6. ročníku sportovních tříd dne 4. 5. nekonají. Nový termín jsme zatím neurčili. Chtěli bychom, aby se zkoušky uskutečnily následně po přijímacích zkouškách na 8 letá gymnázia.

Sledujte webové stránky školy.

Jičínská Ema, ředitelka školy

14.04.2020

Chceme maximálně podpořit rodiny v zajištění domácího vzdělávání, snažíme se i po dobu uzavření školy zachovat kontinuitu v poskytování  služeb žákům i jejich zákonným zástupcům. Žáci i rodiče mohou nadále využívat služeb Školního poradenského pracoviště, zejm. konzultací, podpůrného vedení, krizových intervencí,  a to distanční formou – nejlépe...

26.03.2020

Řiďte se pokyny v přiloženém dokumentu.

Vpřípadě zájmu o sportovní třídu, napište do pravého horního rohu označení SPORTOVNÍ, má-li vaše dítě na naší škole sourozence, uveďte do levého horního rohu jeho jméno, příjmení a třídu.

Přihlášky zasílejte do školy v termínu od 15. do 22. dubna. Je-li nutné osobní podání, domluvte se e-mailem:...

24.03.2020

Žádáme rodiče, aby neplatili poplatek na další období docházky dítěte do školní družiny. Případné přeplatky nebo doplatky budeme řešit v červnu.

Pozastavte si platby na obědy, přeplatky budeme vracet až v červenci.

Děkuji Jičínská

 

23.03.2020

Vážení rodiče,

snažíme se vaše děti zadávaným učivem příliš nezatěžovat, ale někteří jste možná jiného názoru. Doporučila jsem učitelům vybírat jen to nejdůležitější učivo a aby omezili předměty výchovného charakteru. Co se týče hodnocení  chci, aby žáci dostávali pouze "motivační jedničky" nebo pochvaly za odvedenou práci. Až budeme všichni zase ve škole, tak zadávané učivo...

16.03.2020
  1. Stavební práce ve škole pokračují (4 kabinety, ředitelna, kanceláře, školní družina, kancelář jídelny)
  2. Dojde k odpojení pevné linky – žádosti o OČR posílejte elektronicky na email: navratilova.veronika@benesovka.cz nebo skola@benesovka.cz...
12.03.2020

1. Každý den sledujte webové stránky školy, na kterých najdete webové stránky vaší třídy. Na těchto stránkách vyučující zadávají učivo pro domácí přípravu, ale také úkoly, které je třeba zpracovávat.

2. Vytvořte si harmonogram, pracovní rozvrh, nejlépe kopírující denní  rozvrh vyučovacích hodin.

3. Zachovejte si dosavadní pracovní návyky, uspořádejte si...

11.03.2020

Z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR kvůli koronaviru se společenské akce nad 100 osob ruší.  Benešovský ples se odkládá na neurčito. Pokud se konat nebude, peníze za vstupné vám vrátíme. Uvidíme, jak se bude celá situace vyvíjet.

Jičínská Ema, ředitelka školy

11.03.2020

Na základě vyhlášení vlády se od středy 11. 3. 2020 uzavírá naše základní škola. Toto rozhodnutí platí do odvolání.

Uzavření se týká také školní družiny a školní jídelny. Obědy budou odhlašovány hromadně vedoucí školní jídelny.

MŠMT vydalo doporučení dokončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (např. lyžařský kurz...