backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Uskutečněné akce

19.10.2020

Milí žáci,

abychom se všichni sjednotili, komunikovali, odevzdávali práci a scházeli se v MS Teams, zasílám odkaz na videonávod, kde je práce s MS Teams vysvětlena. 

https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4&app=desktop

13.10.2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY o přijetí krizového opatření vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Výuka bude probíhat distančním způsobem.

  1. stupeň – způsob volí...
09.10.2020

Vážení rodiče a žáci,

V souladu s nařízením MŠMT bude od pondělí 12. října omezen provoz druhého stupně školy tak, že v týdnu od 12. do 16. 10. se neúčastní osobně na vzdělávání žáci 6. a 9. ročníku a v týdnu od 19. do 23. 10. se osobně neúčastní žáci 7. a 8. ročníků. Třídy, které se osobně neúčastní...

07.10.2020

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku k distanční výuce. Rádi bychom získali zpětnou vazbu, abychom věděli, jaké mají žáci možnosti při tomto netradičním způsobu výuky. Závěry poslouží k nastavení výuky v případě opakování mimořádných situací v příštích obdobích.

Chceme, aby případná distanční výuka probíhala přes aplikaci Teams. K tomu je...

05.10.2020

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k mimořádným událostem a možné distanční výuce v následujícím období, jsme doplnili školní řád.  Nové body jsou vyznačeny modře a týkají se povinnosti žáků účastnit se distanční výuky, jejího hodnocení ,dodržování hygienických pravidel a komunikace s rodiči.

Školní řád byl schválen Školskou radou a pedagogickou radou.

 

...

02.10.2020

Mobilní aplikace BAKALÁŘI funguje. Změnila se ale její adresa. Stačí tedy znovu naši školu vybrat ze seznamu škol a mělo by být vše ok. Pokud ne, kontaktujte mě na macikova.jana@benesovka.cz

Jana Macíková

02.10.2020
  1. Žáci 1. stupně – výuka probíhá beze změn vyjma hudební výchovy. Ta se bude vyučovat bez zpěvu.
  2. Žáci 2. stupně – výuka povinná podle rozvrhu, hodiny hudební výchovy bez zpěvu, tělesná výchova nahrazena procházkami případně jakýmkoli jiným obsahem (doplňování učiva jiných předmětů, práce na pozemku). Po celou dobu výuky jsou žáci i učitelé povinni nosit roušky. Výjimku mají...
25.09.2020

Vážení rodiče, tento pátek, tedy v pátek 25. 9. 2020, bude škola v běžném provozu. Výuka bude.

vedení školy

09.09.2020

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci je nošení roušek ve společných prostorách školy od čtvrtka 10. 9. povinné!

Roušky jsou povinné i při čekání na oběd před školní jídelnou. Roušky mohou žáci odložit pouze v učebnách a při konzumaci oběda ve školní jídelně.

Žáky žádáme o dodržování pravidel 3 R = roušky + ruce + rozestupy!

...

01.09.2020

Den se se dnem sešel a máme tu opět nový školní rok. A ten první den je zejména pro nové prvňáčky (ale i pro jejich maminky a tatínky) dnem velice významným. Dnes oblohu sice zahalila mračna, která s sebou přinesla vytrvalý déšť, to nám ale nikterak na dobré náladě neubralo. Vždyť nám pršelo štěstí! 

...