backgroundbackgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Uskutečněné akce

13.11.2023

Naši prvňáčkové zahájili spolupráci se Vzdělávacím centrem SFÉRA interaktivní přednáškou z přírodopisu na téma: Dinosauři, dávní obyvatelé naší Země.
Děti byly velmi nadšené a projekt si nesmírně užily, jak je vidět i na přiložených fotografiích.

07.11.2023

Ve středu 8.11.2023 se konají od 17 hodin třídní schůzky. Schůzka třídních důvěrníků začíná v 16 hodin v učebně hudební výchovy.

Markéta Netolická

 

03.11.2023

Třídy 7.B, 8.B, 9.B a 9.C měly možnost zúčastnit se vzdělávacích programů v nově zrekonstruovaných Automatických mlýnech.

Žáci 7.B si v první části zahráli na badatelský tým a ve druhé části si zkusili vytvořit svůj obrázek. 9.C si vybrala program zaměřený na fyziku a grafiku. 9.B měla program zaměřený na chemii a 9.C na fyziku.

Markéta Netolická

11.10.2023

Ve středu 11.10.2023 se na naší škole konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan pro žáky 8. a 9. ročníků. Do soutěže se přihlásilo celkem 27 žáků. Během 40 minut řešili otázky z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a všeobecných znalostí. Na výběr vždy měli jednu z možných variant.

Mezi nejlepší řešitele patří:

  1. Filip Taraba z 9.B...
04.10.2023

Velká gratulace našim starším žákům! Umístění na 2. místě na Mistrovství České republiky v atletice, které se konalo v Praze v sobotu 30. 9., patří k největším úspěchům naší školy.

Děkujeme za reprezentaci žákům 8. A,  9. A a Jakubovi Šerýmu z bývalé 9. A a v neposlední řadě jejich trenérům, především panu Martinu Skřivánkovi za přípravu a vedení žáků!

 

Jičínská...

29.09.2023

Na základě § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Jičínská Ema, ředitelka školy

 

26.09.2023

V úterý 26.9. čekal na družstvo šesti mladších žákyň z naší školy běh na 1500m okolo řeky Chrudimky v Pardubicích. Soupeřky byly z celého pardubického kraje. Pořadí čtyř nejlepších běžkyň z každého družstva určilo celkové umístění. Naše družstvo tvořily žákyně:  6.A - Nela Jánošíková, 7.A - Leontina Horčičková, Stela Vítková,  Amálie Palaščáková, 8,A - Sofie Pařízková a Sofie Kotová...

10.09.2023

 Čtvrtého září jsme místo do školy, vyrazili na parkoviště u zimního stadionu, kde na nás čekal oranžový autobus cestovní kanceláře Kristof, který měl namířeno směr Anglie. 45 dětí druhého stupně společně s paní učitelkou Mivaltovou, Stachovou, Hezkou a Sobolíkovou vyjelo na cestu.

Druhý den okolo páté hodiny ranní jsme se nalodili na trajekt v Calais a pluli směrem do...