backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Uskutečněné akce

10.11.2016
  1. Záměna obědu

V případě, že se stane, že dostane strávník jiné jídlo než má navolené, okamžitě toto nahlásí vedoucí školní jídelny. Ta vyhledá v systému, který den, v kolik hodin a na jakém počítači byla změna obědu provedena.

  1. Terminály

Dne 20. 10. 2016 byly vyměněny výdejní terminály....

25.10.2016

Podzimní prázdniny, doba zábavy, vylomenin, relaxace, ale i cestování, se nezadržitelně blíží, a tak jsme se rozhodli, že by nebylo od věci trochu si připomenout, jak jednat, když se něco tak říkajíc semele. Vrhli jsme se tedy do projektového dne s názvem „Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“.

V průběhu dvou dnů si postupně žáci 2. i 1. stupně prošli jak...

05.10.2016

Nic nás nezastaví! I tak by se dal stručně charakterizovat průběh devátého ročníku dětského marathonu World Marathon Challenge 2016. Protivítr, přeháňky, drobné bolístky. Nezastavily nikoho z naší 26-ti početné družiny. Nohy se nám točily jako dobře namazaný stroj až do cíle.

Závodu se účastí týmy dětí do 13 let, které štafetovým způsobem běží marathonskou vzdálenost 42 195m. Týmy běží...

23.09.2016

V týdnu od 26. - 30. 9. se bude vařit z technických důvodů pouze jedno jídlo. Závada výdejních terminálů se řeší s techniky VIS Plzeň. Věříme, že vše bude opraveno v nejbližší době. Omlouváme se rodičům i strávnikům za případné problémy při výdeji oběda.

Iveta Hronová, vedoucí školní jídelny

23.09.2016

S potěšením můžeme oznámit, že dnes proběhla kolaudace šatních prostor a sociálního zařízení u tělocvičen školy. Rekonstrukce probíhala celé prázdniny a dnes bylo dílo předáno. Žáci se mohou těšit nejen na vyšší počet WC (chlapci mají nově dva pisoáry), ale také na nové obložení, umyvadla a sprchy. Nový kabát získala i chodba. Dívky ze sportovních tříd druhého stupně budou mít nově šatnu se...

15.09.2016

Program Bakaláři již funguje. SLÁVA :).

Pokud by nastal nějaký problém s waší webovou aplikací, napište mi na mail: macikova.jana@benesovka.cz

Jana Macíková

správce systému

14.09.2016

Slavnostní vyhodnocení XIV. ročníku Krajské olympiády dětí a mládeže a XIII. ročníku Atletického čtyřboje se uskutečnilo na zámku v Moravské Třebové. Ceny vítězům jednotlivých kategorií předali starosta města Miloš Izák a místostarosta Pavel Brettschneider. Škola si opět odvezla putovní pohár. Všem sportovcům děkujeme za skvělé výsledky.

HT

 

13.09.2016

Omlouváme se za nefunkčnost programu Bakalář. Problém je stále v řešení, snažíme se je všechny odstranit co nejdříve.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Jana Macíková

správce sytému

12.09.2016

Z důvodu aktualizace systému budou dnes Bakaláři nefunkční. Děkuji za pochopení.

Jana Macíková

23.06.2016

Dne 23. 6. 2016 jako každoročně proběhla na naší škole letní rétorická přehlídka, Slavnosti jazyka.

 Účastnilo se jí osmnáct žáků ze tříd 2. stupně. Vybráni byli ti nejlepší ze třídních kol.

Všechna vystoupení na libovolná témata byla obsahově zdařilá, po stránce rétorické ovšem uspěli jen ti kvalitní řečníci.

 Porota ve složení I. Dražková,  L. Klepalová a...