backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Obědy ve školní jídelně

21.01.2021

Od 1. 2. 2021 dochází ke zvýšení cen obědů. Nastavte si platby:

  • žáci 7-10 let            638 Kč (1 oběd 29 Kč x 22 dní)
  • žáci 11-14 let         682 Kč (1 oběd 31 Kč x 22 dní)
  • žáci 15 let a více    726 Kč (1 oběd 33 Kč x 22 dní)

Pokud budete měnit účet, je nutné tuto změnu nahlásit vedoucí školní jídelny.

Číslo účtu školní jídelny: 10006-9701120524/0600

GE Money Pardubice

Konstantní symbol: zadejte 0558

Variabilní symbol vám byl přidělen vedoucí školní jídelny, pokud jste jej zapomněli, najdete ho na www.strava.cz v kolonce informace.

Platby se zadávají nejpozději k 20. dni předchozího měsíce. Poslední platbu zadávejte do 20. 5.

 

Obědy do krabiček vydáváme pouze žákům, kteří mají distanční výuku nebo jsou první den nemocní. Není možné vydávat oběd do krabičky žákům, kteří se účastní prezenční výuky.

Obědy pro žáky na prezenční výuce se vydávají denně od 11:40 - 13:00.

Obědy pro žáky na distanční výuce vydáváme v pondělí a úterý od 11:30 - 14:00, ve středu a ve čtvrtek od 11:30 - 13:30, v pátek od 11:30 - 13:00.

Děkujeme za pochopení.

Jičínská Ema, ředitelka školy