backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku školního roku 2020/2021

13.05.2020

Vážení ro­­­di­­­če žá­­ků bu­­dou­­cích 1. tříd,

dě­­kuje­­me Vám za pro­­je­­vení dův­ě­­ry, že jste si vybrali pro své dítě naši školu.

V při­loženém sou­­bo­­ru nalezne­­te seznam přijatých dětí pod je­­jich regis­tračními čí­­sly.

Roz­hodnutí v pí­­sem­né po­­do­­bě nedoručujeme, vydáváme jej pouze na vyžádání v kanceláři školy v pracovních dnech od 8.30 do 11.30 hodin.

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Schůzka se bude konat dne 3. 6. 2020 v 15.30 hodin pravděpodobně ve školní jídelně. Z kapacitních a hygienických důvodů prosíme, aby se dostavil vždy pouze jeden zástupce dítěte bez přítomnosti předškoláka.

Program schůzky:

  1. Základní informace o škole, školní jídelně a školní družině
  2. Přihlášky do školní jídelny (vyplňuje se i číslo vašeho účtu)
  3. Přihlášky do školní družiny
  4. Žádosti o pardubickou kartu - slouží k odběru obědů (je zdarma)

 VEZMĚTE S SEBOU FOTOGRAFII DÍTĚTE A PSACÍ POTŘEBY !!!

VŠECHNY PŘIHLÁŠKY LZE VYPLNIT NA MÍSTĚ, ALE BUDEME RÁDI, KDYŽ SI JE VYPLNÍTE PŘEDEM DOMA A VEZMETE S SEBOU.

Jičínská Ema, ředitelka školy