backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Talentové zkoušky do 1. ročníku jsou za námi

28.04.2022

     Závěr dubna patří na naší škole nejen zápisům prvňáčků ke školní docházce, ale tradičně i talentovým zkouškám. Ve středu 27. dubna vyzkoušeli své dovednosti předškoláčci. Děti předvedly kotoul vpřed, skok do dálky z místa, hod míčkem do dálky, ukázaly, jak umí přeskočit švihadlo a jak rychle běží při člunkovém běhu. Všichni se moc snažili.

     Zatímco se malé děti hlásí do tříd se sportovní přípravou, na druhém stupni se již jedná o výběr do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Tomu odpovídala i náročnost talentových zkoušek, které se konaly o den později pro žáky z naší školy (mimoškolní žáci budou konat zkoušku příští týden). Na 2. stupni trenéři a učitelé prověřují nejen rychlost a vytrvalost uchazečů (běh na 60 m a na 6 minut), hod kriketovým míčkem i medicinbalem, ale také obratnost a koordinaci (šplh na tyči, gymnastika, překážková dráha).

     Všechny výkony jsou obodovány a na základě předem daných kritérií budou vybráni ti nejlepší. Ať už malí, či ti o trochu větší, všichni zcela jistě budou čekat na vyhlášení výsledků. Přijaté žáky do tříd 1. ročníku zveřejníme 6. 5. 2022 na webových stránkách školy.

Talentové zkoušky do 1. ročníku jsou za námi
Talentové zkoušky do 1. ročníku jsou za námi
Talentové zkoušky do 1. ročníku jsou za námi
Talentové zkoušky do 1. ročníku jsou za námi