backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Výdej nových Pardubických karet

09.04.2021

Pro žáka budoucí 1. třídy bude nová Pardubická karta vyrobena bezplatně.

Rodiče vyplní obě strany papírové žádost (ve škole odevzdají pouze 1. stranu), přiloží fotografii dítěte (možno i na flash disku). Případně je možné žádosti poslat v PDF formátu (rodiče mohou vytisknout doma a vyplnit).

DPMP zajistí vyzvednutí žádostí ve škole. Vyrobené karty budou doručeny do školy zaměstnancem DPMP.

 

Ostatní žáci 2. – 9. ročník

Zákonní zástupci ostatních žáků mají o novou Pardubickou kartu požádat těmito způsoby:

1.       Podání žádosti na přepážce DPMP

·         Zákonný zástupce vyplní papírovou žádost, doloží svůj OP, rodný list a fotografii dítěte (papírovou nebo na flash disku). Při podání žádosti je hrazen poplatek 50,- Kč.

·         Podání žádosti je možné v Zákaznickém centru v Pernerově ulici nebo na předprodeji na hlavním nádraží.

 

2.       Podání žádosti přes e-shop

·         Zákonný zástupce podá žádost přes e-shop DPMP zde: https://www.dpmp.cz/cestovani-mhd/nova-pardubicka-karta/e-shop.html. Pro děti do 15 let bude možné přes e-shop podat žádost od května 2021. Při podání žádosti je hrazen poplatek 50,- Kč a to bankovní kartou přes platební bránu

·         Místo odběru může být buď na pobočce DPMP (hlavní nádraží nebo ZC Pernerova) nebo poštou domů na trvalé bydliště nebo korespondenční adresu. Adresa na dopise bude pod jménem a příjmením dítěte, je tedy nutné aby tímto příjmením byla označena i schránka.

·         Jelikož při žádosti přes e-shop nejsou na Pardubické kartě ověřeny osobní údaje, je karta doručena jako „občanská“, tedy beze slevy. Pro nastavení slevy je nutné se dostavit na pobočku DPMP s rodným listem dítěte a žákovská sleva bude následně na kartě nastavena.

 

3.       Podání žádosti ve škole

·         Zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím školy (vyplní papírovou žádost, doloží fotografii, správnost údajů na žádosti ověří škola). Při podání žádosti je hrazen poplatek 50,- Kč

·         Zákonný zástupce odevzdá ve škole první stranu - originál (zůstává v DPMP) a druhá strana – kopie (zůstává zák. zástupci dítěte)

·         Žádosti ve škole vybere zaměstnanec DPMP (min. 1x týdně)

·         Vyrobené karty do školy doručí zaměstnanec DPMP

 

Žáci, kteří aktuálně využívají na svojí původní Pardubické kartě časovou jízdenku, mají možnost jízdenku na původní kartě „dojezdit“. Na původní Pardubickou kartu je možné aktivovat časové jízdenky nejpozději do 31.8.2021 s tím, že platnost časové jízdenky musí začínat nejpozději dne 31.8.2021. Aktivace je možná pouze po předložení karty na přepážkách DPMP. Časovou jízdenku platnou 1.9.2021 a později již na původní kartu nebude možné aktivovat, v tomto případě je již nutné zřídit novou Pardubickou kartu.

 

Žáci, kteří využívají elektronickou peněženku, se již s původní Pardubickou kartou nemají možnost ve vozidlech MHD odbavit. V tomto případě doporučujeme si co nejdříve zažádat o novou Pardubickou kartu nebo nahrát 365 denní časovou jízdenku na původní Pardubickou kartu.

 

Převody zůstatků v elektronické peněžence z původních Pardubických karet na nové bude možné realizovat osobně na přepážkách DPMP po předložení karet od druhé poloviny dubna 2021. Převody časových jízdenek bude možné realizovat také na přepážkách DPMP (doporučujeme však časovou jízdenku na původní Pardubické kartě „dojezdit“).

 

Pardubické karty přes školu vyřizuje Mgr. Karla Kubanová, tel. 464629210, kubanova.karla@benesovka.cz