backgroundbackgroundbackgroundbackground
Separator

Vyhodnocení dotazníků - on-line výuka

22.01.2021

Vážení rodiče,

děkujeme, že jste vyplnili dotazníky týkající se on-line výuky. Odpovědělo vás 334, což je více jak polovina, protože máme 640 žáků. Výsledky jednotlivých tříd jsou uložené na webových stránkách jednotlivých tříd.

Většina z vás je s naším přístupem spokojená, zpětnou vazbu od nás vaše děti dostávají. Někteří žádáte o navýšení počtu on-line hodin, což jsme po třídních schůzkách 11. 1. 2021 udělali. Většina rodičů má dostatek informací ze strany školy, obědy při distanční výuce chce využívat 93 žáků (z 334 vyplněných dotazníků.)

Všichni se shodujeme na tom, že chceme, aby se žáci vzdělávali prezenčně. To však my neovlivníme.

Protože na dotaznících jednotlivých tříd nejsou vidět všechny vaše připomínky a náměty ke zkvalitnění výuky, přikládám je v přiloženém souboru. S vašimi připomínkami budeme pracovat.

Jičínská Ema, ředitelka školy